National Anthem of Sri Lanka – Sinhala

Play Sinhala / Tamil / Music only

Sinhala lyrics

ශ්‍රී ලංකා මාතා
අප ශ්‍රී….. ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා
සුන්දර සිරිබරිනී සුරැඳි අති සෝබමාන ලංකා
ධාන්‍ය ධනය නෙක මල් පලතුරු පිරි ජය භුමිය රම්‍යා
අප හට සැප සිරි සෙත සදනා ජීවනයේ මාතා
පිළිගනු මැන අප භක්තී පූජා
නමෝ නමෝ මාතා
අප ශ්‍රී….. ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා

ඔබ වේ අප විද්‍යා
ඔබ මය අප සත්‍යා
ඔබ වේ අප ශක්ති
අප හද තුළ භක්තී
ඔබ අප ආලෝකේ
අපගේ අනුප්‍රාණේ
ඔබ අප ජීවන වේ
අප මුක්තිය ඔබ වේ

නව ජීවන දෙමිනේ නිතින අප පුබුදු කරන් මාතා
ඥාන වීර්ය වඩවමින රැගෙන යනු මැන ජය භූමී කරා
එක මවකගෙ දරු කැල බැවිනා
යමු යමු වී නොපමා
ප්‍රේම වඩා සැම භේද දුරැර දා නමෝ නමෝ මාතා
අප ශ්‍රී….. ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා

Romanisation of Sinhala

Śrī laṁkā mātā, apa Śrī laṁkā
Namō namō namō namō mātā
Sundara siribarinī
Suræn̆di ati sōbamāna laṁkā
Dhānya dhanaya neka
Mal palaturu piri jaya bhumiya ramyā
Apa haṭa sæpa siri seta sadanā
Jīvanayē mātā
Piḷiganu mæna apa bhaktī pūjā
Namō namō mātā, apa Śrī laṁkā
Namō namō namō namō mātā

Oba vē apa vidyā
Oba maya apa satyā
Oba vē apa śakti
Apa hada tuḷa bhaktī
Oba apa ālōkē
Apagē anuprāṇē
Oba apa jīvana vē
Apa muktiya oba vē

Nava jīvana demine
Nitina apa pubudu karan mātā
Gnāna vīrya vaḍavamina rægena
Yanu mæna jaya bhūmī karā
Eka mavakage daru kæla bævinā
Yamu yamu vī nopamā
Prēma vaḍā sæma bhēda duræra dā
Namō namō mātā, Apa Śrī laṁkā
Namō namō namō namō mātā

English translation

Thou Mother Lanka,
Oh Mother Lanka we salute, salute, salute, salute Thee!
Plenteous in prosperity, Thou,
Beauteous in grace and love,
Laden with grain and luscious fruit,
And fragrant flowers of radiant hue,
Giver of life and all good things,
Our land of joy and victory,
Receive our grateful praise sublime, we worship, worship Thee.
Oh Mother Lanka! We salute, salute, salute, salute Thee!

Thou gavest us Knowledge and Truth,
Thou art our strength and inward faith,
Our light divine and sentient being,
Breath of life and liberation.
Grant us, bondage free, inspiration.
Inspire us for ever.

In wisdom and strength renewed,
Ill-will, hatred, strife all ended,
In love enfolded, a mighty nation
Marching onward, all as one,
Lead us, Mother, to fullest freedom, we worship, worship Thee
Oh Mother Lanka! We salute, salute, salute, salute Thee!

Downloads

Leave a Reply